ขอเชิญร่วมเสวนาฯ การเตรียมการยกร่างกฎบัตรอุดรธานี

Udonthani Charter : MICE & Greenest City

 

การเตรียมการยกร่างกฎบัตรอุดรธานี เชิญร่วมเสวนาแล้วสรุปแนวทางการเดินสู่อนาคต นำวิสัยทัศน์เทียบเคียงกับ baselines ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย แบ่งปันความรับผิดชอบ รัฐ เอกชน ประชาชน วิเคราะห์เชิงลึกจำแนก baselines ตามสาขาเศรษฐกิจ กำหนดเป้าและตัวชี้วัด จัดทำแผนปฏิบัติการ Udonthani Action Plan นำแผนสู่การปฎิบัติ ประเมินและทบทวนแผน นำไปปฎิบัติอีกครั้ง อุดรธานีเราเดินไปพร้อมกัน

เวลา 13.00 - 16.00 ห้องประชุมน้ำโสมชั้น 3 โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่น อุดรธานี 
วันที่ 13 ก.พ.62 เรียนเชิญ หน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน
วันที่ 14 ก.พ.62 เรียนเชิญ ผู้ประกอบการเอกชนและนักธุรกิจ 
วันที่ 15 ก.พ.62 เรียนเชิญ เกษตรอาหารปลอดภัยและเครือข่ายตลาดอาหาร

#Udonthanicharter
#SGABC
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
#สมาคมการผังเมืองไทย
#มาดีอีสาน
#Udon2029

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 13, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 157