ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบการก่อตั้งมูลนิธิอภิบาลสงฆ์อาพาธ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสฺสโก

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบการก่อตั้งมูลนิธิอภิบาลสงฆ์อาพาธ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสฺสโก ทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารจอดรถธรรมวิสุทธิ์บูชาคุณ โรงพยาบาลอุดรธานี
เวลา - ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต(ประมาณ ๑๐๐ รูป)
- ๐๙.๓๙ น. พิธีมอบอาคารจอดรถธรรมวิสุทธิ์บูชาคุณ
- ๑๐.๒๙ น. พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 
โดย นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานี มีความยินดีขอกราบอาราธนา พระเถรานุเถระ พร้อมคณะสงฆ์ เชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัท ทุกหมู่เหล่า พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี จังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันทอดผ้าป่ามหากุศล รวมพลังศรัทธามหามงคล"จัดตั้งมูลนิธิอภิบาลสงฆ์อาพาธ" ขึ้น การทำบุญครั้งนี้ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันธำรงศาสนาอภิบาลสงฆ์ที่อาพาธทุกนิกาย   ขอเชิญมาทำบุญร่วมกันนะคะ


วันที่เผยแพร่: 
Friday, February 21, 2014
จำนวนผู้เข้าชม: 1,213