ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น เรื่อง การใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์บริการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น เรื่อง การใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์บริการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ในวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ลานหนองประจักษ์ ด้านหลังอาคารศูนย์บริการพิพิธภัณฑ์เทืองอุดรธานีเพื่อนำความคิดเห็นไปดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, January 26, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 48