ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2563
ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
เงื่อนไขผู้ส่งผลงาน      
1. ผู้สมัคร 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 ผลงาน      
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสูดไม่เกิน 1 รางวัล      
3. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด      
4. ภาพที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยผู้ส่งประกวดเองเท่านั้น      
5. ผลของการตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด หากภาพใดมีปัญหาทำไม่ถูกต้องตามกติกาหรือมีผู้โต้แย้งโดยมีหลักฐานชัดเจนกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดให้รางวัลนั้นๆ  
เงินรางวัล      
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท      
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท        
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท      
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 2 รางวัล
.  
เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด      
1. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact,  Action Camera , Smartphone และไม่รับภาพจากโดรน ) โดยต้องเป็นภาพถ่าย ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 กันยายน 2563    
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 5 MB ขึ้นไป โดยกำหนดขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,600 Pixel และต้องไม่มีลายน้ำตัวอักษร เครดิตภาพ หรือกราฟิกใดๆ บนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใดๆ      
3. กำหนดส่งไฟล์ภาพด้วยนามสกุล .jpg เท่านั้น ไม่รับภาพนามสกุล RAW File และนามสกุลอื่นๆ โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเก็บรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับ RAW / JPG ไว้ และยังคงมีข้อมูล EXIF ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบได้และส่งมอบให้คณะผู้จัดประกวดในกรณีเป็นผู้ได้รับรางวัล      
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งได้แต่ต้องไม่มีการตกแต่งภาพจนเกินจริงและห้ามตัดต่อถ่ายภาพ      
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ   ข้อตกลงภาพที่ชนะการประกวดทุกรางวัลให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของเทศบาลนครอุดรธานี และไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด  ส่วนภาพที่ไม่ชนะการประกวดทางเทศบาลนครอุดรธานี มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลนครอุดรธานี โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด  
หลักเกณฑ์การตัดสิน      
1. ความยากและจังหวะของภาพ      
2. องค์ประกอบของภาพ      
3. เทคนิคการถ่ายภาพ      
4. ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความหมายในการถ่ายภาพ ช่องทางและวิธีการส่งผลงานเข้าประกวด  
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถส่งผลงานด้วยตัวเองในเวลาราชการ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ เทศบาลนครอุดรธานี (ไม่รับผลงานทางไปรษณีย์) โดย ปริ้นท์ภาพ ขนาด 8x12 นิ้ว หรือ ขนาด A4 ไม่ต้องติดบนวัสดุใดๆทั้งสิ้นพร้อมทั้งเขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ลงด้านหลังภาพ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมไฟล์ภาพขนาดใหญ่สุดที่บันทึกได้ 
.
ระยะเวลาส่งผลงาน 25 - 30 กันยายน 2563 (ในเวลาราชการ) ตัดสินภาพถ่ายภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มอบรางวัลภาพถ่ายจะแจ้งให้ทราบทางเพจฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี https://www.facebook.com/Pr.udm  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ 042-223266 หรือ 087- 8584380 (คุณป๋อม) และ 098-5404486 (คุณตั๊กแตน)
สนับสนุนโดย ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, September 24, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 11