ขอเชิญ...ร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

เทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญ...ร่วมบริจาคโลหิต
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
 
หากพบว่าตนเองเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ขอให้งดการบริจาคโลหิตไปก่อนนะคะ
1. ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้งดบริจาค 4 สัปดาห์หลังจากนั้น
2. ผู้ที่ได้รับวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 งดการบริจาค 3 เดือนนับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อและหายป่วยโดยไม่มีอาการใด ๆ หลงเหลืออยู่
3. มีความใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
4. ทำงานอยู่ใกล้หรือในบริเวณสนามบิน
5. ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
6. งดบริจาค 14 วัน นับตั้งแต่ไปในสถานที่แออัดหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก
7. ทำงานด้านคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19
ข้อควรปฏิบัติก่อนการบริจาคโลหิต
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นไข้หวัด ไม่อยู่ระหว่างการรับประทานยาปฏิชีวนะใด ๆ และต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย 7 วัน
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไขมันสูงภายใน 6ชั่วโมงก่อนมาบริจาค
- ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที
- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค
- งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังการบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
- สวมเสื้อผ้าที่แขนเสื้อไม่คับเกินไปและดึงเหนือข้อศอกได้อย่างน้อย 3 นิ้ว
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, June 17, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 52