ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลนครอุดรธานีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (EIT)

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (IIT) ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2563 โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/8fa3dq

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, June 10, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 27