ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี 2562

เทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ เวทีถนนคนเดิน หน้าอาคารเทศบาลนครอุดรธานี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.042-245954

วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 31, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 145