ขอเชิญร่วมงาน กฐินสามัคคีเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงาน กฐินสามัคคีเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชาชุมพลพัฒนาราม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

         วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

         : เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

         วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

         : เวลา ๐๙.๐๐ น. เคลื่อนองค์กฐินสามัคคี ไปยังวัดประชาชุมพลพัฒนาราม

         : เวลา ๐๙.๕๙ น. พิธีทอดถวายกฐิน

 

การแต่งกาย :

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าไหม หมี่ขิดหรือชุดสุภาพ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 17, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 389