ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564

เทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 ภาษีป้าย สามารถยื่นแบบแสดงรายการภายในเพื่อชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือน เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
ศูนย์บริการชั้นล่าง (ชั้น G) งานจัดเก็บภาษี สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โทร.042-224154 , 042-325176-85 ต่อ 1604,1605
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, January 19, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 83