ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ในการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

           ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความโปร่งใส ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที 
1. เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th
2. ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมู,แก่ผู้บริหารได้โดยตรง

หรือ สแกน QR Code (ในรูป) เพื่อประเมินทันที ดาวน์โหลด App ITAS ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google PLAY

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, March 2, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 43