ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ในการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

           ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมู,แก่ผู้บริหารได้โดยตรง

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, March 2, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 40