ขอเชิญน้องเยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2020

ขอเชิญน้องเยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2020 ณ เวทีกลางงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เริ่มสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, December 3, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 189