ขอเชิญชาวอุดร ร่วมงานมหกรรมแห่งความสุขในการให้บริการประชาชน

ขอเชิญชวนชาวอุดรธานี ร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่ มหกรรมแห่งความสุขในการให้บริการประชาชน ซึ่งในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้ ความสนุก รวมไปถึงมีหน่วยบริการประชาชนด้านต่างๆ อาทิ

  • การสาธิตและการฝึกอาชีพ ทำกระเป๋าเป้ พวงกุญแจจากผ้าพื้นเมือง ขนมเปี๊ยะนมสด เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มีการแบ่งกลุ่มตามความสนใจของประชาชน)
  • การแนะนำหลักสูตรระยะสั้น โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  • กิจกรรมขยะแลกไข่/ของรางวัล
  • การประกวดร้องเพลง "ร้องแลกไข่"
  • บริการตัดผมเสริมสวย
  • บริการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน
  • บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป บริการตรวจรักษาทัตกรรม
  • บริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  • บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
  • บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

ไปร่วมเช็คอินในงานด้วยกัน ณ วัดโพธิวราราม เทศบาลนครอุดรธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่: 
Friday, June 28, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 73