ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช 2562

เทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช 2562
ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง และบริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 1

ระหว่างวันที่ 4 – 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 3, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 285