ขอเชิญชมฟรีคอนเสริต Udon Thani International Jazz Fest #5 @ the Museum

ขอเชิญชมฟรีคอนเสริต Swing Night : Udon Thani International Jazz Fest #5 @ the Museum 
ขับขานดนตรีแจ็สบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมพาพันธ์ 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, January 29, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 168