ขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมตอบแบบประเมินการฝึกอบรมโครงการเทศบาลต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมตอบแบบประเมินการฝึกอบรมโครงการเทศบาลต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่เว็บไซต์ : https://forms.gle/yhJqWqomHWLgTVRc8 

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, August 15, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 189