ขบวนแห่ กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563  จังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี นำโดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล คณะครู นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี  พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี  ร่วมขบวนแห่ “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง”  โดยจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน จัดงานประจำปี ‘’ทุ่งศรีเมือง’’ ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 1- 12 ธันวาคม 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีของชาวเมืองอุดรธานีในการมีกิจกรรมร่วมกัน มีการสืบทอดขนบประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประการสำคัญเพื่อจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ได้แก่ พระพุทธโพธิ์ทอง ศาลหลักเมือง ศาลเทพารักษ์ ศาลเจ้าปู่-ย่า ในเวลา 14.00 น. ขบวนเเห่ได้เคลื่อนออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีไปตามเส้นทางถนนทหาร ผ่านห้าเเยกน้ำพุตรงไปตามถนนอุดรดุษฎี จนถึงสี่เเยกเฉลิมพระเกียรติ (หอนาฬิกาเดิม) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนประจักษ์ศิลปาคม เลี้ยวขวาถนนหมากเเข้ง เเละเลี้ยวซ้ายถนนอธิบดีสิ้นสุด ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การออกร้านเหล่ากาชาด การออกร้านของอำเภอต่างๆ การออกร้านของหน่วยงานราชการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและมหรสพต่างๆ รวมทั้งยังมีการประกวดธิดาหมี่-ขิด และมีกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย สำหรับปีนี้งานประจำปีทุ่งศรีเมืองจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1- 12 ธันวาคม 2563

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, December 2, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 272