กิจกรรม Roza พา Celebration โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สวนสนุกสุขภาพดี Roza Playland

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม Roza พา Celebration โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สวนสนุกสุขภาพดี Roza Playland คุณสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถที่นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ชุมชนในเขตบริการและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ 


นางธนาพร แก้วชารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีความยินดียิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ โฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และ บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จนมีผลสัมฤทธิ์ส่งผลให้โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในปีการศึกษา 2560 
จากนั้นได้ร่วมกันเปิดป้าย พร้อมมอบป้ายให้กับทางโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน และมีการเล่นกีฬาฟุตบอล ทีม VIP ระหว่าง ทีมร่วมดารา ช่อง 7 พบกับ ทีมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสุนกสนาน

วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 4, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 252