กิจกรรม "ปลูกต้นไม้กันเถอะ"

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมวิขาการเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรม "ปลูกต้นไม้กันเถอะ" โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุดรธานี กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และนักศึกษาแพทย์ 


ซึ่งมีการบรรยายแผนปฎิบัติการ UDON2029 โดยพันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานเครือข่าย UDON2029 และการบรรยายการปลูกต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ต่อด้วยการขี้แจงแผนผังการปลูกต้นไม้ โดย แพทย์หญิง พิชญานันท์ คู่วัจนคุล จากนั้นเป็นกิจกรรมลงพื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลาง ถนนเทพารักษ์ (บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี) ระยะทางเริ่มต้นตั้งแต่ ถนนเพาะนิยม ถึง ถนนโพศรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นร่มเงาให้พื้นที่ลานจอดรถคนไข้และญาติที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 4, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 47