กิจกรรมอบรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พ.ค. 57

นาย อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ ประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

จำนวนผู้เข้าชม: 676