กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

         วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายกิตติกร ฑีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกและร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา ด้านดนตรี และด้านศิลปะ และรวมพลังเยาวชนในการสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี การประกวดระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล การประกวดการเต้น Cover Dance และการประกวดวงดนตรีสตริง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดถือเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่: 
Friday, September 20, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 288