กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีลงนามถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงชุดรำถวายพระพรและพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรแก่หน่วยงานและผู้สนับสนุนแต่งผ้าไทย ตามด้วยการเดินแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์ การแสดงวงกลองยาว ไทพวนบ้านเชียง การแสดงหมอลำกลอนพื้นบ้าน และการแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, April 2, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 67