กิจกรรมจิตอาสาโครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จิตอาสาโครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละ อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้โดยกิจกรรมทำความสะอาด ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ฉีดล้างถนนบริเวณโดยรอบ เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงามแก่จังหวัดอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, January 8, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 143