กิจกรรมคัดเลือกนักเรียน หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ด้านกีฬาฟุตบอล

​         เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียน หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล Football Excellence Program โดยมี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมให้กำลังใจน้องๆ เยาวชนที่มาสมัครเข้าร่วมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ในปีการศึกษา 2563

​         นายกฤษดา โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี นำโดย ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี จัดการศึกษา หลักสูตรความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของเด็กด้านกีฬาฟุตบอล สอดคล้องกับนโยบายของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจ มีพื้นฐานหรือพรสวรรค์ทางด้านฟุตบอล พัฒนาเพื่อความชำนาญ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยหวังว่าหลักสูตรสามารถตอบสนองและเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่มีความต้องการด้านกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะ 

         จึงได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ย้ายมาดำเนินการ ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจกีฬาฟุตบอลเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านการทดสอบใน 3 ฐาน โดยฐานที่ 1 จะเป็นทักษะเกี่ยวกับการเดาะบอล ฐานที่ 2 ทักษะการเลี้ยงบอล ฐานที่ 3 ทักษะการส่งบอล โดยในวันนี้มีเด็กและเยาวชนผู้ที่สนใจเข้าสมัครในด้านกีฬาฟุตบอล ทั้งหมด 492 คน โดยจะคัดเหลือเพียง 25 คนเท่านั้น เพื่อเข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของเด็กด้านกีฬาฟุตบอล 100 %

 

 

ที่มา : ห้องเรียนกีฬาฟุตบอลโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6

วันที่เผยแพร่: 
Saturday, February 8, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 49