กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ณ ชุมชนพาสุข มั่นคง

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ณ ชุมชนพาสุข มั่นคง 
วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ณ บริเวณลานกีฬา ชุมชนพาสุข มั่นคง โดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬา และช่วยส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้เล่นกีฬา และออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ โดยกิจกรรมจัดให้มีพิธีเปิดไฟส่องสว่าง บริเวณสนามกีฬา มอบอุปกรณ์กีฬา การบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน และกิจกรรมการปั่นวันพุธ “พ่อเมืองชวนปั่น” ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมา

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 7, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 62