กิจกรรมการร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน

         วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน และสำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน อย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่เผยแพร่: 
Monday, February 17, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 37