กำหนดการ การจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี ๒๕๕๖

กำหนดการ 

การจัดงานประเพณีลอยกระทง  เทศบาลนครอุดรธานี  ประจำปี  ๒๕๕๖

ณ ถนนเทศา (บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

–—˜š›™–—œ

วันอาทิตย์ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  (ขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๑๒)

 

เวลา  ๑๕.๓๐ น. -  ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ฯ พร้อมกัน  ณ  บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี (หน้าศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง) 

เวลา  ๑๖.๔๕ น. -  เคลื่อนขบวนแห่ฯ  นำโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ไปตามถนนอธิบดี ถึงสี่แยก

                            ถนนอธิบดีตัดกับถนนหมากแข้ง เลี้ยวขวาไปตามถนนหมากแข้ง  ถึงสี่แยกถนนหมากแข้งตัดกับถนนโพศรี

                            เลี้ยวขวาไปตามถนนโพศรีถึงสามแยกถนนโพศรีตัดกับถนนเทศา  เลี้ยวขวาไปตามถนนเทศาบริเวณจัดงานฯ

 - ขบวนแห่ฯ ถึงบริเวณจัดงาน ถนนเทศา  (ลานอเนกประสงค์ หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)    

   สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  ตำบลหมากแข้ง   อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   

เวลา  ๑๗.๓๐ น.  -  เริ่มการประกวดกระทงของหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา และกระทงปลอดเหล้า

                          -  ร่วมชมกระทงโชว์สวยงามของชุมชน ๔ เขต

                          -  การแสดงดนตรีไทย/การแสดงบนเวที

เวลา  ๑๘.๓0 น. -   คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการจัดงาน  แขกผู้มีเกียรติ  ประธานชุมชน   

     ประชาชน พร้อมกันที่บริเวณจัดงาน ถนนเทศา (ลานอเนกประสงค์ หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   

     สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม  

 

เวลา  ๑๘.๔๕ น. -  พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง

                         -  ประธานในพิธี นายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน

                         -  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ โดยวงดนตรีไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี

                         -  การแสดงดนตรีไทย/การแสดงบนเวที

                         -    ประกาศผลการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม และประเภทรณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พร้อมมอบรางวัล

                         -   นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

                         -  ประธานในพิธีกล่าวปราศรัย เนื่องในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง

                        -  ประธานในพิธี, แขกผู้มีเกียรติ,  ผู้มาร่วมงาน ประกอบพิธีลอยกระทง

เวลา  ๒๐.๓๐ น. -  ปิดงาน

 

หมายเหตุ      ๑. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ผ้าไหม-หมี่ขิด ชุดสากล หรือชุดสุภาพ  (เน้นสีขาว-ดำ)

                     ๒. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                      

 

 

–—˜š›™–—œ

 

จำนวนผู้เข้าชม: 2,686