กำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 14 มีนาคม 2562

ตารางกำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า-แมว ภายในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

#เวลา 09.30 – 12.00 น. ชุมชนโพธิสมภรณ์ 
ณ บ้านประธานชุมชน 
#เวลา 13.00 – 15.00 น. ชุมชนหนองนาเกลือ 
ณ บ้านประธานชุมชน

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 14, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 97