กำหนดการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 เพื่อถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2561 เพื่อถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 1, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 215