กำหนดการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลนครอุดรธานี

กำหนดการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลนครอุดรธานี

ณ  บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง
ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

 

 

วันที่  ๓๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  (จุดพลุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖)

เวลา ๒๔.๐๐ น.

-   จุดพลุสวยงาม เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

 

-   พระสงฆ์ทุกวัดภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและวัดใกล้เคียงเจริญชัยมงคลคาถา  และย่ำฆ้องระฆัง  เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗  (จัดพิธีทำบุญตักบาตร  วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗)

เวลา ๐๖.๓๐ น.

-   คณะกรรมการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จัดงาน,พ่อค้า และประชาชนชาวเมืองอุดรธานีพร้อมกัน

    ณ  ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง  สนามทุ่งศรีเมืองฯ

 

-   ดนตรีไทยบรรเลง (นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี)

เวลา ๐๖.๔๕ น.

-   พระภิกษุ - สามเณร  จากวัดต่างๆ จำนวน  ๓๙๙  รูป พร้อมกัน  ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

เวลา ๐๗.๐๐ น.

-   ประธานในพิธี  (นายเสนีย์  จิตตเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี)  เดินทางมาถึงศาลาพิธีฯ

-   ประธานในพิธีสักการะพระพุทธโพธิ์ทอง, สักการะศาลหลักเมือง และสักการะท้าวเวสสุวัณ

 

-   ประธานในพิธีกล่าวอวยพรปีใหม่ 

 

-   นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  กล่าวอวยพรปีใหม่

 

-   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

-   เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล  พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๐๗.๓๐ น.

-   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 

-   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

-    -  พิธีมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรดีเด่น
 -   พิธีถวายภัตตาหารปิ่นโต และปัจจัยไทยธรรม

 

-   ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

 

-   พระสงฆ์อนุโมทนา และให้พร

 

-   พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตร

 

-   ร่วมสวัสดีปีใหม่ขอพรจากผู้ใหญ่

 

-   เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ  : การแต่งกาย ชุดผ้าไทยพื้นเมือง,  ผ้าไหม-หมี่ขิด, ผ้าซิ่น, ชุดสากลนิยม  หรือชุดสุภาพ 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 3,301