กำหนดการงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ธรรมบูชา วิสาขา เมืองอุดร ฉลอง ๑๒๑ ปี การก่อตั้งเมืองอุดร ไหว้บารมี พระเขี้ยวแก้ว ๑๒-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น ๔ เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 16, 2014
จำนวนผู้เข้าชม: 1,661