การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดงาน การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2563 ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมถนนอาหารบริเวณถนนเทศาภิบาล (ริมหนองประจักษ์ฯ) 
จึงขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่านที่สนใจ #จำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร จองล็อคจำหน่ายอาหารในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามเป็ดเหลือง) 
และเวลา 13.00 น. - 15.00 น. ที่ชั้น 2 อาคารร้านสะดวกซื้อเทศบาลนครอุดรธานี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
1.แนบสำเนาบัตรประชาชนในการจองล็อคจำหน่ายสินค้า (อาหาร) ให้สิทธิ์ได้ 1 ท่าน ไม่เกิน 2 ล็อคเท่านั้น
2. ราคาล็อคละ 150 บาท และค่าเก็บขนขยะฯ ล็อคละ
20 บาท รวม 1 ล็อค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 170 บาท (1 ล็อค = 2 เมตร X 2 เมตร)
3.ล็อค A คือฝั่งริมฟุตบาทหนองประจักษ์ฯ , 
ล็อค B คือ ฝั่งล็อคกลางถนนเทศาภิบาลหันหน้าเข้าหนองประจักษ์ฯ, 
ล็อค C คือฝั่งริมฟุตบาทถนนข้างอำเภอฯ 
และล็อค D คือฝั่งริมฟุตบาทหน้าบ้านพักผู้พิพากษาฯ
4.เวลาในการจราจรขนส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในงานฯ
4.1วันพุธที่ 24 – วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เริ่ม
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และเทศบาลฯ จะทำการปิดถนนเทศาภิบาล ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
4.2วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา
10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และเทศบาลฯ จะทำการปิดถนนเทศาภิบาล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
5.กำหนดการในการจำหน่ายสินค้าในงานฯ
5.1วันพุธที่ 24 – วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เริ่ม
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 22.00 น.
5.2วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา
12.00 น. ถึงเวลา 22.00 น.
 
หมายเหตุ  ในวันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 บริเวณพื้นที่ #ถนนคนเดินอุดรธานี เปิดทำการเป็นปกติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 042-325176-85 ต่อ 1115,1102 หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการ
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, September 10, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 35