การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดการเลือกตั้ง กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 042-325176-85 ต่อ 1043,1808
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 9, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 70