การเลือกตั้งนายก อบจ. อุดรธานี และ ส.อบจ. อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด/ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

การเลือกตั้งนายก อบจ. อุดรธานี และ ส.อบจ. อุดรธานี

1.ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

  - 108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

  - ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและวัฒนธรรมทางการเมือง

  - ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น

  - ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

  - คู่มือประชาชนเลือกตั้ง ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและเลือกตั้ง

  - คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ.

 

2.สารคดีวิทยุ กกต.การเลือกตั้งท้องถิ่น

  - ขั้นตอนการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  - 6 สิทธิ์ที่ต้องเสีย หากไม่ไปเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, December 2, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 357