การเก็บขนขยะมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 เทศบาลนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วย พ.อ.หญิง ขนิษฐา แก้วกัญยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดความปลอดภัย BNV โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี งานรับรองต้อนรับ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและรับรองต้อนรับ สำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นำโดย น.ส. ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น และนายฤทธิ์รงค์ จังโก๋ อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลนครอุดรธานี และรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง “การเก็บขนขยะมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ”

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, February 25, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 99