การับโอนและย้ายพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

 

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, June 29, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 502