การอบรมสุขาภิบาลอาหาร การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ 12 มิ.ย.57

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม การอบรมสุขาภิบาลอาหาร เรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ โดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรม ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอยต่างๆ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ ยังได้มีนโยบายจัดทำบัตรประจำตัว และมอบใบประกาศ ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็ง ประกอบอาชีพโดยสุจริตด้วย

จำนวนผู้เข้าชม: 678