การรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้รำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวนยการสถานศึกษา

 

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, May 9, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 147