การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “การประดิษฐ์พวงหรีดและดอกไม้จันทน์”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองเตาเหล็ก ชุมชนหนองเตาเหล็ก นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “การประดิษฐ์พวงหรีดและดอกไม้จันทน์” โครงการฝึกอบรมอาชีพงานศิลปะประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพด้านงานศิลปประดิษฐ์ให้กับประชาชนที่สนใจ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนเครือข่ายบ้านมั่นคง ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 75 คน

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, November 27, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 137