การปรับปรุงวงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

วงเวียนอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้มีการปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อปี 2542 เป็นเวลากว่า 20 ปีผ่านมา จากรูปแบบเดิมมีสภาพเสื่อมโทรมของวัสดุ พื้น ระบบไฟฟ้า รวมทั้งแท่นฐานรองรับพระบรมรูป และเมื่อปี 2562 ทน.อุดรธานี ได้ออกแบบและขออนุมัติจากกรมศิลปากรโดยอนุญาตและให้คำแนะนำการออกแบบก่อสร้างดังที่ปรากฎในปัจจุบัน (2563) มิใช่เทศบาลจะดำเนินการฝ่ายเดียว ส่วนงบประมาณในการประกอบด้วย 1) ส่วนก่อสร้างปรับปรุงแท่นพระบรมรูปใหม่ 2)ส่วนติดตั้งหินแกรนิตลานหินแกรนิตชั้นบนและบันได ก่อสร้างแท่นที่นั่งพักคอย ลานวิ่งโดยรอบ ป้ายแผ่นกระจก แผ่นทองเหลืองติดตั้งแท่นด้านหน้าพร้อมตราประจำพระองค์ 3) ระบบไฟฟ้าทั้งหมด และ 4) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมระบบจราจรโดยรอบวงเวียนทั้งด้านในวงเวียนและรอบนอก 
ทั้งนี้สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 5 042-325176-85
วันที่เผยแพร่: 
Sunday, September 13, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 14