การปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเอกลักษณ์เมืองอุดร

             หลายท่านอาจได้เห็นแล้วว่าศาลากลางจังหวัดอุดรธานีและหอนาฬิกากลายเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับสีของอาคารราชินูทิศซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี รวมไปถึงตึกอาคารบ้านเรือนบริเวณวงเวียนกรมหลวงประจักษ์ฯ ที่ถูกทาด้วยสีเหลืองมาก่อนหน้านี้ และอาจเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมหลาย ๆ ที่ถึงกลายเป็นสีเหลือง โพสต์นี้มีคำตอบค่ะ
สำหรับการทาอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ เป็นสีเหลืองนั้น ถือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตามประกาศของจังหวัดอุดรธานีค่ะ โดยจะทาผนังภายนอกอาคารของพื้นที่บางส่วนในจังหวัดอุดรธานีเป็นสีเหลือง พื้นที่ดังกล่าวได้แก่
 
   1. พื้นที่ในรัศมี 100 เมตร รอบพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
   2. ถนนทหาร จากแยกบ้านจั่นถึงวงเวียนน้ำพุ
   3. ถนนอุดรดุษฎีจากวงเวียนน้ำพุถึงวงเวียนหอนาฬิกา
   4. ถนนประจักษ์ศิลปาคม จากวงเวียนหอนาฬิกาถึงถนนพราวพร้าว
   5. ถนนพรานพร้าว จากถนนโพศรีถึงถนนอธิบดี
   6. ถนนอธิบดี จากถนนพานพร้าวถึงถนนเทศา
   7. ถนนมุขมนตรี จากถนนอธิบดีถึงถนนโพศรี
   8. ถนนโพศรี จากวงเวียนน้ำพุถึงถนนเพาะนิยม
   9. ถนนเพาะนิยม จากถนนโพศรีถึงถนนศุภกิจจรรยา
   10. ถนนศุภกิจจรรยา จากถนนเพาะนิยมถึงถนนเทศา
   11. ถนนเทศา จากถนนศุภกิจจรรยถึงถนนโพศรี
 
               โดยได้กำหนดยี่ห้อสีและเบอร์สีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกส่วน  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า มีหลาย ๆ เมืองในโลกที่ใช้สีของเมืองเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว คณะกรรมการปรับภูมิทัศน์เมืองอุดรธานีจึงมีความเห็นให้ดำเนินการโดยเลือกถนนสายหลักที่มีการสัญจรผ่านไปมา และสถานที่ราชการในต่างอำเภอ
ตึกเหลืองนี้จะสามารถเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของอาคารบ้านเรือนในอุดรธานีและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเมืองด้วยเช่นกัน
 
               สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากการนำร่องโดยการทาสีเหลืองให้กับอาคารบ้านเรือนบริเวณรอบวงเวียนพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/…/a.39942128685…/1840755349390865/…
 
#นครอุดรmovement
#เทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 2, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 32