การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

 

ดาวน์โหลด PDF :

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 3, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 292