การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน UDONTHANI HALF MARATHON 2020 อุดรธานีฮาล์ฟมาราธอน 2020

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา  สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน  “ UDONTHANI HALF MARATHON 2020 อุดรธานีฮาล์ฟมาราธอน 2020 "   พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์  ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  นายสำเริง สัมฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  นาวาโทจิระวัฒน์ อุ่นจิตต  ผู้จัดการแข่งขันฯ  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานทุกภาคส่วน  ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี  , มณฑลทหารบกที่ 24 , กองบิน 23 , แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 , โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม , โรงพยบาลเทศบาลนครอุดรธานี , มูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถาน , มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี  ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีมีกำหนดจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน “ UDONTHANI HALF MARATHON 2020 อุดรธานีฮาล์ฟมาราธอน 2020 "  ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563  เพื่อให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ร่วมกันทำบุญสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5,400 คน  โดยจุดเริ่มต้น ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีและเส้นชัย ณ  ลานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนสาธารณหนองประจักษ์ศิลปาคม มีการแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น  ระยะทาง 5 กิโลเมตร , ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร และระยะทาง 21.10 กิโลเมตร เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายจัดการแข่งขันฯ  หน่วยงาน  ภาคีต่างๆ เพื่อหารือเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการแข่งขันฯ  ร่วมกัน

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 12, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 49