การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม" 2-3 มิ.ย. 57

เทศบาลนครอุดรธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม" เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และให้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 617