การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

         การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
         วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09. 30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Friday, August 9, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 76