การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Monday, July 8, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 42