การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, October 31, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 109