การประชุมระเบียบวาระ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมระเบียบวาระ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1-12 ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1-2 และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครอุดรธานีทุกส่วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนทุกส่วนงาน

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 12, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 39