การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โปรแกรมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โปรแกรมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล Football Excellence Program ห้องเรียนกีฬาฟุตบอล โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี พร้อมด้วยนางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายกฤษดา โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี และคณะครู ได้ร่วมพบปะนักเรียน โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ มีผู้ปกครองนักเรียนมอบความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้าเรียนห้องเรียนกีฬาฟุตบอล โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เพื่อสร้างโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียนรู้ทักษะด้านกีฬาฟุตบอลกับทางเทศบาลนครอุดรธานี ดูแลด้วยความอบอุ่นกว่า 120 ชีวิต ซึ่งทางเทศบาลนครอุดรธานีนำโดย ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมทักษะทุกด้านให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ได้มีความรู้ ความสามารถ นำไปใช้ในชีวิตจริง และเป็นเส้นทางสู่อนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชนต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Sunday, June 21, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 189