การประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะการทำงานของชุมชนกับภาคีเครือข่าย บรรยายโดย นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
จากนั้นเป็นการประชุมประจำเดือนแกนนำองค์กรชุมชน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
-กองสวัสดิการสังคม เรื่องข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ทีม Admin เทศบาลนครอุดรธานี การจัดทำแผนชุมชนประจำปี พ.ศ.2562
-กองวิชาการ เรื่องการจัดเตรียมประชาชนเข้าร่วมในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดอุดรธานี
-สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการส่งเสริมการจัดขยะต้นทางในชุมชน โรคร้อนและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
-กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ.2562
-กองการแพทย์ เรื่องกิจกรรมรองเท้าสำหรับข้าราชการที่มีปัญหาโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ งานแพทย์แผนไทย และงานแพทย์แผนจีน
-สำนักการศึกษา เรื่องการจัดงานวันสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562
-สำนักการคลัง เรื่องสรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-สำนักการช่าง เรื่อง วิธีการปรับแต่งต้นไม้ที่ถูกต้อง

วันที่เผยแพร่: 
Friday, April 5, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 91